საბავშვო ბაღის დირექტორი მესტიაში

განათლება: ბაკალავრი ენები: ქართული
TOP მენეჯმენტი: სასწავლო დაწესებულების მართვა მეცნიერება/განათლება: სკოლამდელი განათლება

მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება აცხადებს   ღია კონკურსს მესტიის მუნიციპალიტეტში  არსებული საბავშვო ბაღების დირექტორთა პოზიციაზე:

 • უშგული - 1 ვაკანტური ადგილი
 • კალა  -  1 ვაკანტური ადგილი
 • ფარი  -  1 ვაკანტური ადგილი
 • იდლიანი - 1 ვაკანტური ადგილი
 • იფარი - 1 ვაკანტური ადგილი
 • მულახი - 2 ვაკანტური ადგილი
 • წვირმი - 1 ვაკანტური ადგილი
 • ლატალი - 1 ვაკანტური ადგილი
 • ბეჩო-  2 ვაკანტური ადგილი    
 • ნაკრა -  1 ვაკანტური ადგილი
 • ჭუბერი - 2 ვაკანტური ადგილი
 • მესტია - 1 ვაკანტური ადგილი


კონკურსში მონაწილეობის  უფლება აქვს: საქართველოს ქმედითუნარიან მოქლაქეს, რომელიც აკმაყოფილებს  შემდეგ მოთხოვნებს:

 • აქვს უმაღლესი აკადემიური განათლება,
 • ფლობს სახელმწიფო ენას
 • აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისათვის წაყენებულ მოთხოვნებს:

 

საბავშვო ბაღის დირექტორს უნდა შეეძლოს დაწესებულების ორგანიზაციული მართვა, მისიისა და მიზნების განსაზღვრა, სტრატეგიული გეგმის შედგენა,დაწესებულებაში საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზება-დაგეგმვა, წარმართვა, შეფასება; კომპიუტერისა და მისი ძირითადი პროგრამების მოხმარება.

 

 •  უმაღლესი განათლების მოწმობის ასლი,
 •  საქართველოს მოქალაქის  (პირადობის) დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი,
 • მუშაობის  ( სტაჟის) დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ( ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 • რეზიუმე ( წარმოადგინეთ ტერიტორიული ერთეულების მითითებით)

                                                                  

კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად:

 • განცხადებების მიღება- 2019 წლის 15 აპრილიდან 24 აპრილამდე
 • ტესტირება- კომპიუტერული წესით   
 • გასაუბრება

 

ასევე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ +995  577 14 67 37 ან გადმოაგზავნეთ CV : directorvacancy@hr.ge