14 თებ - 15 მარ
თელავი, ქუთაისი, ბათუმი, რუსთავი, თბილისი
14 თებ - 15 მარ
ბათუმი, ქუთაისი, თელავი, თბილისი, რუსთავი
14 თებ - 15 მარ
რუსთავი, თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, თელავი
11 თებ - 28 თებ
თბილისი
03 თებ - 27 თებ
თბილისი