უნივერსალ ქარდ კორპორეიშენ-უნიქარდი

logo

ვებ–საიტი: https://www.unicard.ge/

უნიქარდი - უნივერსალური დაგროვებითი ბარათი, რომელიც აერთიანებს წამყვან სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებს მთელი საქართველოს მასშტაბით.

დაგროვებითი პროგრამა შეიქმნა 2010 წელს. 4 წლის განმავლობაში უნიქარდმა წარმატებით შეძლო 1.4 მილიონზე მეტი მომხმარებლის მოზიდვა და 150 პარტნიორი კომპანიის გაერთანება 3500 გადახდის წერტილით.

უნიქარდზე დარგროვილი ქულების გადაცვლა შესაძლებელია მრავალფეროვან საჩუქრებში, მათ შორის კომუნალური გადასახადები, საყოფაცხოვრებო და ელექტრო ტექნიკა, მოგზაურობა და სხვა.