ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი

სასწავლო ცენტრი ნიუ გენის მისიაა მოსწავლეებისა და აბიტურიენტების საფუძვლიანი გადამზადება.