კავკასენერგო

logo

კომპანია ანხორციელებს სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუაოებს ელექტრო გაცამცემ ხაზების და ქვესადგურების ასევე გზების, სამშენებლო-სარემონტო და საკანალიზაციო არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას.