კავკასენერგო

კომპანია ანხორციელებს სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუაოებს ელექტრო გაცამცემ ხაზების და ქვესადგურების ასევე გზების, სამშენებლო-სარემონტო და საკანალიზაციო არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას.

17 თებ - 12 მარ
თბილისი
13 თებ - 08 მარ
ზუგდიდი, ახალციხე, სხვა