იტ ინჟინერია/Windows/Linux/ქსელი/სერვერი/კიბერუსაფრთხოების კომბინირებული კურსი + პრაქტიკები

თბილისი Next-IT Academy
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები: ტრენინგ კურსები

კურსის დასახელება: იტ ინჟინერია/Windows/Linux/ქსელი/სერვერი/კიბერუსაფრთხოების კომბინირებული კურსი + პრაქტიკები

მომწოდებელი: Next-IT Academy

ნექსთ აიტი აკადემია აცხადებს მიღებას იტ ინჟინერიის, Windows/Linux-ის, ქსელის, სერვერისა და კიბერუსაფრთხოების კომბინირებულ სასწავლო კურსზე.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 30 ნოემბერი

კურსის ხანგრძლივობა: 6 თვე

სალექციო დღეები: კვირაში 3 დღე - სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი

ლექციების ჩატარების დრო: საღამოს საათები (19:30-დან 21:30-მდე)

ლექციების ხანგრძლივობა: 2-2.5 საათიანი ლექცია

სწავლის ღირებულება: 1000 ლარი (ხუთივე მოდული), შესაძლებელია ეტაპობრივი გადახდა;

სწავლა დაიწყება 19 ნოემბერს (19:30-ზე)

მისამართი: კოსტავას გამზ. №77, (სააკაძის მოედანთან, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსი, I სართული, 128 დ ოთახი)

ტელ: +995 551 40 12 34, +995 558 19 04 07.

ელ-ფოსტა: nextitacademy@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Next.IT.Academy/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015009244099

ზოგადი ინფორმაცია:

 • კურსის განმავლობაში მსმენელები შეასრულებენ უამრავ პრაქტიკულ დავალებებს, რაც მათ გაუადვილებთ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში რეალიზებას;
 • მსმენელები ქსელის პრაქტიკულ დავალებებს შეასრულებენ Cisco-ს, MikroTik-ის და TP-Link-ის მარშრუტიზატორებთან (Router) და კომუტატორებთან (Switch);
 • მსმენელები სერვერის პრაქტიკულ დავალებებს შეასრულებენ Ms Server 2016-ზე, ხოლო ოპერაციული სისტემების დავალებებს Windows და Linux სისტემაზე;
 • კიბერუსაფრთხოების დავალებები შესრულდება Windows, Ubuntu/Kali/Parrot/Arch Linux, Cisco IOS ოპერაციულ სისტემებზე და კონკრეტულ აპლიკაციებში;
 • ქსელის მოდულის ბოლო სამ კვირა დღეს ჩატარდება 8 საათიანი (ჯამში 24 საათი) პრაქტიკა;
 • კიბერუსაფრთხოების მოდულის ბოლო სამ კვირა დღეს ჩატარდება 8 საათიანი (ჯამში 24 საათი) პრაქტიკა;
 • კიბერუსაფრთხოების მოდული ბოლო ორი კვირა დაეთმობა ეთიკური ჰაკინგის (CEH) ლაბორატორიულ სამუშაოებს

გაიცემა ათი სერტიფიკატი, ექვსი არის საერთაშორისო სერტიფიკატი:

 • Cisco IT Essentials PC Hardware & Software
 • LPI Linux Essentials
 • Cisco CCNA – Introduction to Networks
 • Network Essentials
 • Cybersecurity Essentials
 • Introduction to Cybersecurity
 • Next-ITsupport
 • Next-ITnetwork
 • Next-ITserver
 • Next-ITsecurity

ამ სერტიფიკატების გარდა მსმენელი სრულიად მზად იქნება ჩააბაროს CCNA Security, Cisco CyberOps, Comptia A+, Comptia Security+ , Certified Ethical Hacking (CEH) ოფიციალური გამოცდები

სასწავლო კურსი შედგება ხუთი მოდულისაგან:

I მოდული - კომპიუტერის ორგანიზაცია და არქიტექტურა (Hardware)

 • კომპიუტერის ნაწილები დეტალურად
 • კომპიუტერის დაშლა/აწყობა, გაძლიერება
 • კომპიუტერის ნაწილების დიაგნოსტიკა, ტესტირება, პრობლემების აღმოფხვრა
 • პორტატული მოწყობილობების (ლეპტოპი, ნოუთბუქი, მობილური) ნაწილების განხილვა, დაშლა/აწყობა
 • ბიოსის კონფიგურაცია

II მოდული - ოპერაციული სისტემები (Windows 10, Linux)

 • ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია (Windows 7/8.1/10; Ubuntu, Kali; Mac OS X)
 • სისტემის მართვა - დისკებთან მუშაობა; სისტემის ოპტიმიზაცია
 • ოპერაციული სისტემის პრობლემის მოძიება და აღმოფხვრა
 • ლინუქსის ინსტალაცია (Ubuntu, Kali), ბრძანებათა ველთან მუშაობა
 • მუშაობა ფაილებთან და დირექტორიებთან, დაარქივება და შეკუმშვა
 • ქსელის კონფიგურაცია Windows/linux სისტემაში;
 • მომხმარებლებთან, ჯგუფებთან მუშაობა ვინდოუსსა და ლინუქსში
 • წვდომების განსაზღვრა ვინდოუსსა და ლინუქსში
 • პაკეტებისა და პროცესების მართვა; მონიტორინგი

III მოდული - ქსელები (Network)

 • ქსელური მედია, კაბელები, ტოპოლოგიები, ქსელური პროტოკოლები;
 • ინსტრუმენტები (Crimping Tool, Lan Cable Tester) და მათი გამოყენება;
 • OSI მოდელის დონეების განხილვა დეტალურად;
 • მარშრუტიზაცია (Routing): Default Gateway;
 • IPv4/ IPv6 მისამართის სტრუქტურა, IPv4/ IPv6 მისამართების ტიპები;
 • IPv4 და IPv6 ქსელების ქვექსელებად დაყოფა;
 • Cisco მარშრუტიზატორის და კომუტატორის კონფიგურაცია;
 • DHCP, NAT, Access List (ACL) კონფიგურაციები;
 • უკაბელო ქსელის მარშრუტიზატორების კონფიგურაცია;
 • MikroTik როუტერის განხილვა და კონფიგურაცია;
 • Ping, Traceroute, Debug, CDP და Show ბრძანებების დეტალური ანალიზი;
 • Telnet, SSH, ipconfig, Ping, Tracert, FTP, DNS Records, Network Lookup

IV მოდული - სერვერი (Server)

 • სერვერული ინფრასტრუქტურის მიმოხილვა; Server 2016-ის ინსტალაცია;
 • Active Directory, DHCP, DNS როლების ინსტალაცია და კონფიგურაცია;
 • Routing და NAT-ის კონფიგურაცია
 • მომხმარებლების მართვა აქტიური დირექტორიის საშუალებით;
 • Remote Access როლის ინსტალაცია და გამართვა;
 • უსაფრთხოების აწყობა (Firewall, VPN, შიფრაცია, Content Filtering და ა.შ).

V მოდული - კიბერუსაფრთხოება (Cybersecurity)

 • ქართული და საერთაშორისო კანონმდებლობების განხილვა; ეთიკის საკითხები
 • იდენტიფიკაცია, აუთენტიკაცია, ანგარიში (AAA);
 • მომხმარებლებთან და ჯგუფებთან მუშაობა; წვდომების განსაზღვრა;
 • კრიპტოგრაფიული სისტემები; კონფიდენციალობა, მთლიანობა და ნამდვილობა; ციფრული ხელმოწერები; ხელმისაწვდომობა
 • გავრცელებული საზიანო პროგრამების განხილვა და თავდაცვის გზები;
 • ანტივირუსული პროგრამების კონფიგურაცია;
 • ქსელური მოწყობილობების უსაფრთხოება (პრივილეგიები, როლები, OSPF-Security, NTP Security, SNMP security, SSH)
 • RADIUS და TACACS+ სისტემების აწყობა
 • ქსელური საფრთხეების კატეგორიები, ქსელური შეტევების სახეები (Dos/DDOS, MitM, SynFlood, Fishing, Injection, Spoofing, Zero-Day და ა.შ);
 • უსაფრთხოების კომპონენტების არჩევა: ფაიერვოლების კონფიგურაცია; DMZ; წვდომის სიები (ACLs);
 • შემოჭრების გამოვლენისა და პრევენციის სისტემების (IDS/IPS) კონფიგურაცია
 • კერძო დაცული ქსელის (VPN) განხილვა და კონფიგურაცია
 • მეორე შრის უსაფრთხოება (პორტების უსაფრთხოება, VLAN Security, ARP Security, STP-Security, DHCP Security და ა.შ)
 • მონაცემთა და ოპერაციული სისტემის სარეზერვო ასლის შექმნა/აღდგენა;
 • უსაფრთხოება კაბელურ და უკაბელო მარშრუტიზატორებში (TP-Link, MikroTik);
 • მონაცემთა გაჟონვის პრევენციის სისტემები (DLP);
 • უსაფრთხოების პოლიტიკები, სტანდარტები, რეკომენდაციები და პროცედურები;
 • აქტივების იდენტიფიკაცია, კლასიფიკაცია, რისკების განსაზღვრა
 • Cybersecurity Operations ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება (შეტევის სცენარების განხილვა)
 • ეთიკური ჰაკინგი: ინფორმაციის მოპოვება და დაზვერვა, ქსელის სკანირება, აღწერა, სისუსტეების სკანირება
 • ეთიკური ჰაკინგი: სისტემის ჰაკინგი, მავნე კოდის საფრთხეები, სნიფინგი, სოციალური ინჟინერია
 • ეთიკური ჰაკინგი: DoS შეტევები, სესიის მიტაცება, IDS-ფაიერვოლ სისტემებზე და სატყუარებზე თავის არიდება
 • ეთიკური ჰაკინგი: ვებ-სერვისების ჰაკინგი, ვებ-აპლიკაციების ჰაკინგი, SQL ინექცია, უკაბელო ქსელის გატეხვა
 • ეთიკური ჰაკინგი: მობილური პლატფორმების გატეხვა, IoT ჰაკინგი, ღრუბლოვანი გამოთვლები, კრიპტოგრაფია