ტენდერი უძრავი ქონების შეფასების, დასკვნების მომზადება-მოწოდების მომსახურების შესყიდვაზე​

ტენდერი/კონკურსი: ტენდერი

სს „ლიბერთი ბანკი“ აცხადებს ტენდერს უძრავი ქონების შეფასების, დასკვნების მომზადება-მოწოდების მომსახურების შესყიდვაზე​

https://www.libertybank.ge/ka/tenderebi/145/ss-%E2%80%9Eliberti-bankis%E2%80%9C-udzravi-qonebis-shepasebis_-daskvnebis-momzadeba-motsodebis-momsakhurebis-sheskidvaze

დასრულების თარიღია 14.11.2019; 17:00 სთ.

გაგზავნე CV

სხვა ვებ გვერდზე