კონკურსი აკადემიურ თანამდებობათა დასაკავებლად ქუთაისში

ქუთაისი სრული განაკვეთი ქუთაისის უნივერსიტეტი
მეცნიერება/განათლება: ლექტორი, პროფესორი, უმაღლესი განათლება

ქუთაისის უნივერსიტეტი წარმოადგენს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ცენტრს, რომელიც დაფუძნებულია სტუდენტების, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის ჰარმონიული თანამშრომლობის პრინციპებზე. ის ერთ-ერთი პირველი კერძო უნივერსიტეტია საქართველოში, 28 წლიანი წარმატებული გამოცდილებით, რომელსაც ყავს ახალგაზრდა და პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდი.


ჩვენს აკადემიურ პერსონალს ვთავაზობთ:

 • კონკურენტულ ანაზღაურებას
 • სასწავლო და სამეცნიერო საქმიანობის შეთავსების შესაძლებლობას
 • პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას
 • ჯანსაღ ორგანიზაციულ კულტურას
 • მოქნილ სამუშაო გრაფიკს
 • უახლეს ტექნოლოგიებს.

სრული ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებ-გვერდს: http://www.unik.edu.ge/

კომპანიის დასახელება: შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტი“

ვაკანსიის დასახელება: კონკურსი აკადემიურ თანამდებობათა დასაკავებლად

განთავსების თარიღი/ბოლო ვადა: 2019 წლის 29 ნოემბრიდან 2019 წლის 29 დეკემბრის ჩათვლით

მდებარეობა: ქუთაისი

ტელეფონი: +995 431 24 52 97

საკონტ. პირი: თიესა მორჩაძე

კატეგორია: ტრენიგი / სწავლება

ქვეკატეგორია: ლექტორი/ პროფესორი/ უმაღლესი / უნივერსიტეტი

განაკვეთი : სრული

შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტი“ - ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება აცხადებს კონკურს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე შემდეგი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით:

 • ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისთვის:

 • ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება დაინიშნოს დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.
 • ასოცირებულ პროფესორად ან ასისტენტ-პროფესორად შეიძლება დაინიშნოს ასევე შესაბამისი კვალიფიციის მქონე პირი პროფესიული ნიშნით, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს აკადემიური უმაღლესი განათლების იმ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია, რომლის განხორციელებაშიც მონაწილეობს იგი, ხოლო კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით. პირობები, რომლებსაც უნდა შეესაბამებოდეს ასეთი პირის კვალიფიკაცია, ზუსტდება საზოგადოების შინაგანაწესით.

კონკურსანტებმა უნდა წარმოადგინონ:

 • განცხადება უნივერსიტეტის რექტორის სახელზე (საბუთების ადგილზე წარმოდგენის შემთხვევაში);
 • რეზიუმე (CV) ;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლები;
 • სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი (ბოლო 10 წლის განმავლობაში, წლების მითითებით) და დამადასტურებელი ინფორმაცია;
 • შესაბამის სფეროში სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი ინფორმაცია;
 • არჩეული სასწავლო კურსის სილაბუსი.

საკონკურსო დოკუმენტების მიღება იწარმოებს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr@unik.edu.ge 2019 წლის 29 დეკემბრის ჩათვლით. სათაურის ველში მიუთითეთ "კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად".

ასევე, განაცხადი მიიღება მისამართზე: შპს „ ქუთაისის უნივერსიტეტი“, ქუთაისი, წერეთლის ქ. #13, მე-2 სართული, ოთახი #204 .

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ +995 598 12 46 11

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:

 • კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გაცნობა/შესწავლა
 • გასაუბრება.