კიბერუსაფრთხოების სასწავლო კურსი + პრაქტიკა

თბილისი Next-IT Academy
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები: ტრენინგ კურსები

დასახელება: კიბერუსაფრთხოების სასწავლო კურსი + პრაქტიკები

მომწოდებელი: Next-IT Academy

რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 10 თებერვალი

ნექსთ აიტი აკადემია აცხადებს მიღებას კიბერუსაფრთხოების სასწავლო კურსზე

კურსის ხანგრძლივობა: 2 თვე

სალექციო დღეები: კვირაში 3 დღე - ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი

ლექციების ჩატარების დრო: საღამოს საათები (19:30-დან 21:30-მდე)

ლექციების ხანგრძლივობა: 2-2.5 საათიანი ლექცია

სწავლის ჯამური ღირებულება: 500 ლარი, გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივადაც (თვეში 250 ლარი);

სწავლა დაიწყება 3 თებერვალს (19:30-ზე)

მისამართი: კოსტავას გამზ. №77, (სააკაძის მოედანთან, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსი, I სართული, 128 დ ოთახი)

ტელ: +995 551 40 12 34, +995 558 19 04 07

ელ-ფოსტა: nextitacademy@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Next.IT.Academy/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015009244099

გაიცემა სამი სერტიფიკატი:

 • Cisco - Introduction to Cybersecurity
 • Cisco – Cybersecurity Essentials
 • Next-ITsecurity

ამ სერტიფიკატების გარდა მსმენელი სრულიად მზად იქნება ჩააბაროს CCNA Security, Cisco CyberOps, Comptia Security+ , Certified Ethical Hacking (CEH) ოფიციალური გამოცდები

ზოგადი ინფორმაცია:

 • კურსის განმავლობაში მსმენელები შეასრულებენ უამრავ პრაქტიკულ დავალებებს, რაც მათ გაუადვილებთ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში რეალიზებას;
 • მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან ყველა საჭირო ტექნიკური თუ პროგრამული უზრუნველყოფით;
 • პრაქტიკული დავალებები შესრულდება Windows, Ubuntu/Kali/Parrot/Arch Linux, Cisco IOS ოპერაციულ სისტემებზე და კონკრეტულ აპლიკაციებში;
 • სათანადო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის შემთხვევაში შესაძლებელია დასაქმება;
 • კურსის მიმდინარეობისას აქცენტი ასევე გაკეთებული იქნება ინციდენტების რეაგირებაზე, უსაფრთხოების პროგრამების მიერ წარმოებულ ლოგების გარჩევაზე და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებაზე;
 • განხილული იქნება უსაფრთხოების შესამოწმებელი პროგრამები, ასევე Kali Linux და მისი შეღწევადობის ტესტირების უტილიტები;
 • კურსდამთავრებულს შეეძლება მუშაობა როგორც მცირე, ისე მსხვილ ორგანიზაციაში;
 • კურსი რეკომენდებულია როგორც დამწყები, ისე ამ სფეროში მომუშავე პირებისთვის;
 • კიბერუსაფრთხოების კურსის ბოლო სამ კვირა დღეს ჩატარდება 8 საათიანი (ჯამში 24 საათი) პრაქტიკა;
 • კიბერუსაფრთხოების კურსის ბოლო ორი კვირა დაეთმობა ეთიკური ჰაკინგის (CEH) ლაბორატორიულ სამუშაოებს

სასწავლო კურსის პროგრამა:

 • ინფორმაციული სისტემების საფრთხეები; ძირითადი საფრთხეების აღწერა
 • იდენტიფიკაცია, აუთენტიკაცია, ავტორიზაცია, ანგარიშგება (AAA) Windows, Linux და Cisco IOS სისტემებში
 • უფლებათა დონეების განსაზღვრა, როლები; პრივილეგირებული მომხმარებლები, ჯგუფები
 • წვდომის კონტროლის ტიპები; ინფორმაციულ რესურსებზე წვდომების განსაზღვრა და კონტროლი
 • ქსელური მოწყობილობების უსაფრთხოება: მოწყობილობასთან წვდომის დაცვა, ადმინისტრაციული როლების დანიშვნა, უსაფრთხო მარშრუტიზაცია
 • RADIUS და TACACS+ სისტემების აწყობა
 • ქსელური მოწყობილობების უსაფრთხოება (პრივილეგიები, როლები, OSPF-Security, NTP Security, SNMP security, SSH)
 • კრიპტოგრაფიული სისტემები: შიფრაცია/დეშიფრაცია; შიფრაციის ალგორითმები
 • მონაცემთა მთლიანობა, მთლიანობის კონტროლი; ჰეშირება; ჰეშირების ალგორითმები
 • ციფრული ხელმოწერა, ციფრული სერტიფიკატები
 • მავნე პროგრამების განხილვა და მათთან ბრძოლის მექანიზმების დანერგვა
 • ქსელური თავდასხმების განხილვა და ანალიზი (Dos/DDOS, Main-in-the-Middle, SynFlood, Fishing, Injection, Spoofing, Zero-Day და ა.შ);
 • ვებ-თავდასხმების განხილვა OWASP-ის მაგალითზე
 • უსაფრთხოება სოციალურ ქსელებში, უსაფრთხო ბრაუზინგი, უსაფრთხოება ელ. ფოსტებში
 • ლოკალური ქსელის უსაფრთხოება; ანტივირუსული პროგრამების კონფიგურაცია;
 • მეორე შრის უსაფრთხოება (პორტების უსაფრთხოება, VLAN Security, ARP Security, STP-Security, DHCP Security და ა.შ)
 • ფაიერვოლ ტექნოლოგიები - წვდომის კონტროლის სიები (ACL);
 • ფაიერვოლური ტექნოლოგიების იმპლემენტაცია (DMZ, ZPF)
 • უსაფრთხოება მობილურ ოპერაციულ სისტემებში (Android, iOS);
 • კონფიდენციალური დოკუმენტების უსაფრთხოება;
 • შემოჭრების გამოვლენისა და პრევენციის სისტემები (IDS/IPS)
 • ვირტუალური კერძო ქსელების (VPN) დანერგვა
 • ASA Firewall-ის კონფიგურაცია (CLI-ით და ASDM-ით)
 • უსაფრთხოება კაბელურ და უკაბელო მარშრუტიზატორებში (TP-Link, MikroTik);
 • მონაცემთა და ოპერაციული სისტემის სარეზერვო ასლის შექმნა/აღდგენა;
 • შეღწევადობის ტესტირება, შეღწევადობის ტესტირების ინსტრუმენტების გამოყენება Kali ლინუქსში
 • უსაფრთხოების ტესტირება და მონიტორინგი; პროცესების, სერვისების და დატვირთვების ანალიზი
 • რისკების ანალიზი, ბიზნეს უწყვეტობა; აქტივების იდენტიფიკაცია, კლასიფიკაცია, სტანდარტიზაცია
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკები, სტანდარტები, რეკომენდაციები და პროცედურები
 • მონაცემთა გაჟონვის პრევენციის სისტემები (DLP);
 • სისუსტეების სკანირება, აღმოჩენილი სისუსტეების აღმოფხვრა
 • ქსელური ტრაფიკების ანალიზი
 • ხელმისაწვდომობა: ხუთი ცხრიანი - 99.999%, მაღალი ხელმისაწვდომობის სისტემის შექმნა;
 • ოპერაციული სისტემების, სერვერების, ქსელის გამაგრება (Hardening)
 • გავრცელებული კიბერდანაშაულების განხილვა, გამოყენებული მეთოდების ანალიზი;
 • Cybersecurity Operations ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება (შეტევის სცენარების განხილვა)
 • ეთიკური ჰაკინგი: ინფორმაციის მოპოვება და დაზვერვა, ქსელის სკანირება, აღწერა, სისუსტეების სკანირება
 • ეთიკური ჰაკინგი: სისტემის ჰაკინგი, მავნე კოდის საფრთხეები, სნიფინგი, სოციალური ინჟინერია
 • ეთიკური ჰაკინგი: DoS შეტევები, სესიის მიტაცება, IDS-ფაიერვოლ სისტემებზე და სატყუარებზე თავის არიდება
 • ეთიკური ჰაკინგი: ვებ-სერვისების ჰაკინგი, ვებ-აპლიკაციების ჰაკინგი, SQL ინექცია, უკაბელო ქსელის გატეხვა
 • ეთიკური ჰაკინგი: მობილური პლატფორმების გატეხვა, IoT ჰაკინგი, ღრუბლოვანი გამოთვლები, კრიპტოგრაფია