საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი

თბილისი სრული განაკვეთი თბილისის თავისუფალი აკადემია
განათლება: ბაკალავრი ენები: ინგლისური
მარკეტინგი, რეკლამა, PR: საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მარკეტინგული კომუნიკაციები

თბილისის თავისუფალი აკადემია აცხადებს ღია კონკურსს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად.

სამუშაო განაკვეთი: სრული

საშტატო რაოდენობა: 1.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • განათლება-უმაღლესი

ზოგადი უნარები:

 • ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნება;
 • კომუნიკაბელურობა და გუნდური მუშაობის უნარი;
 • კრეატიული აზროვნების უნარი;
 • უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი;
 • ავტორიზიციისა და აკრედიტაციის სტანდარტები.
 • ინგლისური ენის ცოდნა;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა.

გამოცდილება: პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამუშაო გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად.

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • საქმიანი ურთიერთობების დამყარება საზოგადოებასთან და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, სასწავლო–სამეცნიერო ცენტრებთან, კულტურულ-სპორტულ, შემოქმედებითი და სხვა სახის ორგანიზაცია–დაწესებულებებთან, ცნობილ მეცნიერებთან და საზოგადო მოღვაწეებთან;
 • სოციალურ, კულტურულ, გარემოსდაცვით და საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი თემის განხილვაში მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
 • კონფერენციებისა და სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაგეგმვა, ორგანიზება;
 • აკადემიის კულტურულ-შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა;
 • საკომუნიკაციო/სარეკლამო ტექსტების (საინფორმაციო ბუკლეტების, პოსტერების, პრესრელიზებისა და სხვა საცნობარო მასალები) შემუშავება და გავრცელება;
 • აკადემიის პრესკონფერენციების და ბრიფინგების ჩატარება და საქმიანობის შესახებ პერიოდული პრეს-დაიჯესტის მომზადება და გამოქვეყნება;
 • სხვა სტუქტურულ ერთეულებთან ვებ-გვერდის სტრუქტურისა და შინაარსის მართვაში თანამონაწილეობა. აკადემიის მართვის ორგანოების მიერ მიღებული აქტების გამოქვეყნება;
 • სოციალური ქსელების მართვა. აკადემიის საქმიანობის პოპულარიზაცია ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა სახის სარეკლამო საშუალებებისა და სოციალური ქსელების გამოყენებით.
 • მნიშვნელოვანი ღონისძიებების, პროგრამების, პროექტების, ვაკანსიების, კონკურსების და სხვა აქტივობების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობა. მიმდინარე პროცესების, სიახლეების შესახებ ინფორმაციის დამუშავება/მომზადება და აღნიშნული ინფორმაციის საზოგადოებისთვის სათანადო ფორმით მიწოდება;
 • შიდა კომუნიკაცია ადმინისტრაციასთან, სტუდენტებთან და პროფესორ-მასწავლებლებთან.
 • წინამდებარე დებულებით, სამსახურის დებულებით, მოქმედი კანონმდებლობით და აკადემიის მართვის ორგანოების სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სამსახურის სხვა ფუნქციების განხორციელება.

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • ავტობიოგრაფია (CV) ქართულ და ინგლისურ ენაზე;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ფოტოსურათი.

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: პირველი ეტაპი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობა; მეორე ეტაპი - გასაუბრება (გასაუბრება ჩატარდება online ან მითითებულ მისამართზე).

დოკუმენტების წარმოდგენის ვადა: 2020 წლის 19 მაისიდან 2020 წლის 9 ივნისის ჩათვლით.

დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო დოკუმენტაციის პაკეტი უნდა წარადგინონ აკადემიაში ან გადმოაგზავნონ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@freeacademy.edu.ge; tea.tulashvili@freeacademy.edu.ge

საკონტაქტო რეკვიზიტები: თბილისი, ჯურხა ნადირაძის ქ. N46. ტელ: 2 36 91 60