ოქროს შემფასებელის სალომბარდე  კურსი ბათუმში

ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები: ტრენინგ კურსები

ბათუმში–ოქროს შემფასებელის სალომბარდე კურსი

,,საერთაშორისო ტრენინგ ცენტრი შავი ზღვის აკადემია“ გთავაზობთ ოქროს შემფასებელის სალომბარდე სერთიფიცირებულ კურსს, კურსი განკუთვნილია მათთვის ვისაც სურს ბანკებში, მიკროსაფინანსო,ან კერძო ლომბარდებში ძვირფასი ლითონების და თვლების ოქროს ექსპერტ-შემფასებლად მუშაობა.

თემატიკა მოიცავს:

 • ძვირფასი ლითონები და მათი შენადნობები;
 • ძვირფას ლითონთა სინჯები;
 • სინჯების მეტრული, კარატული და ზოლოტნიკური სისტემები;
 • ოქროს სინჯები შენადნობების მიხედვით;
 • ოქროს შენადნობები ფერების მიხედვით;
 • თეთრი ფერის საიუველირო შენადნობები;
 • დამღები ნაკეთობებზე;
 • დამღები პერიოდების მიხედვით;
 • საქართველოს სახელმწიფო დამღები
 • ნაკეთობათა gასინჯვა;
 • სინჯის განსაზღვრის მეთოდები;
 • დამცავი და დეკორატიული საფარები;
 • მონეტები და ზოდები.

მონაწილეები:

ყველა დაინტერესებული პირი, ვისაც სურვილი აქვს შეისწავლოს ძვირფასი ლითონების შეფასება და სალომბარდე საქმიანობასთან დაკავშირებული ოპერაციების შესრულება.

ცენტრის შესახებ

საერთაშორისო ტრენინგ ცენტრი შავი ზღვის აკადემა 7 წელია წარმატებით ამზადებს ბანკების,მიკროსაფინანსო და კერძო ლომბარდების კადრებს.

კურსის დასრულებისას მიიღებთ საერთაშორისო სერთიფიკატს ყველა შესწავლილი სპეციალობის აღნიშვნით

სარეკომენდაციო წერილს ტრენერის ხელმოწერით შესაბამის უწყებებში წარსადგენად

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 1 თვე. კვირაში 3 დღე 2 სთ

ტრენინგის ჩატარების ადგილი:

ბათუმი, ტბ. აბუსერიძის 16#

ტელ: +995 592 99 17 17

სრული კურსის ღირებულება 400 ლარი