"ბუღალტერიის პროფესიული სასერთიფიკატო კურსი"-თვეში 75ლარი!

თბილისი აკადემია
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები: ტრენინგ კურსები

„I T C“- აკადემიაში დაიწყო მიღება #ბუღალტრული აღრიცხვისა #ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების 3-თვიან სერთიფიცირებულ #პროფესიულ #ტრეინინგ-კურსზე!

იჩქარეთ! დაეუფლეთ ყველაზე მოთხოვნად პროფესიას!

სრული სასწავლო პროგრამა მოიცავს:

1. #თეორია + პრაქტიკული ამოცანები

2. #ORIS-ის პროგრამის შესწავლა

3. #პრაქტიკა / RS.ge-ზე #დეკლარაციების შევსება

• სრული კურსის ხანგრძლივობა 3-თვე!

• მიმდინარე ფასდაკლებით ყოველთვიურად 180ლარის ნაცვლად გადაიხდით 75ლარს!!!

• მეცადინეობა ჩატარდება: კვირაში 2-ჯერ

• მეცადინეობის ხანგრძლივობა: 1სთ.30წთ.

• კურსის საფასური თვეში 75ლარი.

• ინდივიდუალურად სრული კურსის საფასური: 350ლარი.

• თითოეულ მსმენელს სასწავლო მასალა გადაეცემა ელექტრონული ფორმით!

• ლექციებს ჩაატარებენ მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი სპეციალისტები!

 იჩქარეთ დაეუფლეთ ყველაზე მოთხოვნად პროფესიას!!!

 სალექციო დროის შეთანხმება მოხდება მსმენელებთან კურსის დაწყებამდე!

 კურსი ითვალისწინებს , სასწავლო ცენტრში ადგილზე სწავლებას, აგრეთვე დისტანციურ-ონლაინ რეჟიმში სწავლებასაც!

 შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი სასწავლო ფორმატი!

 დაკომპლექტდება როგორც დღის სალექციო ისე საღამოს ჯგუფები.

სასწავლო პროცესის ფარგლებში მსმენელი საფუძვლიანად შეისწავლის ყველა იმ საკითხს, რომელსაც ბუღალტერი უნდა ფლობდეს საწარმოს ბუღალტერიის სრულყოფილად წარმოებისთვის.

საწავლო პროგრამა ძირითადად ორიენტირებულია პრაქტიკულ სამუშაოებზე. გაკვეთილზე ახსნილ თეორიული მასალას მსმენელი დაამუშავებს პრაქტიკული ამოცანების და დოკუმენტების საფუძველზე , რაც მსმენელს ეხმარება და აძლევს შესაძლებლობას, რომ პრაქტიკულად აღიქვას თითოეული საკითხი.

კურსი მოიცავს : როგორც თეორიულ კურსს-პრაქტიკული ამოცანებით, ასევე პრაქტიკულ კურსს ORIS-ის პროგრამაში!

ბასსსტანდარტებით -კურსის ფარგლებში თქვენ საფუძვლიანად შეისწავლით:

• ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი და მეთოდი;

• ბალანსირების პრინციპი ბუღალტრულ აღრიცხვაში, ლიკვიდურობა;

• ბუღალტრული ანგარიშების არსი და აგებულება;

• ანგარიშთა გეგმა;

• ორმაგი ჩაწერა ბურალტრულ აღრიცხვაში (ბუღალტრული გატარებები);

• ანგარიშთა ბარათები , საცდელი ბალანსი და მისი დანიშნულება;

• სასაქონლო –მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვა;

• მოთხოვნების აღრიცხვა;

• ვალდებულებების აღრიცხვა;

• ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა;

• შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხავა;

• ხელფასების აღრიცხვა;

• დამატებითი ღირებულების გადასახადი(დღგ);

• ძირითადი საშუალებების ცვეთა;

• მოგება-ზარალის გამოთვლა;

• საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა;

• საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა;

• დეკლარაციების შევსება;

• შემაჯამებელი ამოცანები.

ORIS-ის პროგრამის შესწავლა:

• ახალი ორგანიზაციის შექმნა

• ანგარიშთა გეგმის მომზადება, სასტარტო ნაშთები

• ბანკების, ორგანიზაციების,თანამშრომლების დამატება

• ბუღალტრული გატარებები

• სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა

• ძირითადი საშუალებები და ცვეთის დარიცხვა

• ხელფასის დარიცხვის გატარებები, ხელფასის უწყისის მომზადება

• ბრუნვითი უწყისი, ბალანსი, მოგება ზარალის უწყისი

• ყოველთვიური ბალანსის მომზადება დაყოველთვიური დეკლარაციების შევსება

• წლის დახურვა და წლიური დეკლარაციების შევსება

სწავლება მიმდინარეობს პრაქტიკული ამოცანების საფუძველზე და ყველა გატარებას პროგრამაში მსმენელი ახორციელებს.

სურვილის მიხედვით ვინც თანახმა იქნება კურსის ბოლოს გავა გამოცდაზე და აიღებს სერთიფიკატს. გაიცემა ორ-ენოვანი ლიცენზირებული სერთიფიკატი გამოცდის საფუძველზე.(გამოცდაზე გასვლა და სერთიფიკატის აღება ფასიანია, ღირებულება 20-ლარი).

ტრეინინგ-კურსზე რეგისტრაცია შესაძლებელია ელექტრონულად: ელექტრონულ ფოსტაზე გამოაგზავნით თქვენს მონაცემებს( სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და სათაურის ზოლში მიუთითებთ კურსის დასახელებას) ან დაგვიკავშირდით ტელეფონზე: +995 555005201

იჩქარეთ!!! ასაკი შეუზღუდავია!

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

ტელ: +995 555 005 201 ; +995 599 38 48 57

ელ-ფოსტა : itcacademy.edu@gmail.com

F-გვერდი: https://www.facebook.com/ITC-Academy-317905621686321

მის.: ვაჟა-ფშაველას გამზ.4, I-სადარბაზო, II-სართული