ინჟინერი

თბილისი სრული განაკვეთი ავერსი-რაციონალი
მივლინება: არა
განათლება: ბაკალავრი ენები: ინგლისური, რუსული
ხელოსანი/შეკეთება/მონტაჟი: სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი
ფარმაცევტული საწარმო შპს “ავერსი-რაციონალი” აცხადებს ვაკანსიას „ინჟინრის“ თანამდებობაზე.

მოთხოვნები:
  • უმაღლესი ტექნიკური/საინჟინრო განათლება 
  • სასურველია მუშაობის გამოცდილება 
  • აუცილებელია ინგლისური ენიც ცოდნა, სასურველია რუსული ენის ფლობა
  • საოფისე პროგრამების ცოდნა

აუცილებელი დოკუმენტაცია: 
  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • დიპლომის ასლი 
  • ფერადი ფოტოსურათი 3X4 (1 ცალი)
  • სერტიფიკატ(ებ)ის ასლ(ებ)ი (არსებობის შემთხვევაში)

ზემოაღნიშნული საბუთები წარმოადგინეთ  მისამართზე ლილო, ჭირნახულის ქ. ¹14, 10 სთ-დან 17 სთ-მდე და ადგილზე შეავსეთ “ანკეტა”: ან გამოგზავნეთ CV მისამართზე  info.rational@aversi.ge, vacancy.rational@aversi.ge

შენიშვნა: წინამდებარე ვაკანსიისათვის პირის მიერ CV-ს წარდგენა, გულისხმობს პირის მიერ პერსონალური მონაცემების დამსაქმებელისათვის გადაცემას და თანხმობის გაცხადებას აღნიშნული მონაცემების დამუშავების თაობაზე. CV-ში მოცემული პერსონალური მონაცემები დამსაქმებელის მიერ დამუშავებულ/შენახულ იქნება მხოლოდ გამოცხადებული ვაკანსიისათვის კანდიდატის შერჩევის მიზნით, შესასრულებელ სამუშაოსთან კანდიდატის შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შესაძლო შრომითი ურთიერთობის წარმოშობის მიზნით, შრომითი ურთიერთობის მთელი პერიოდის განმავლობაში, ასევე შრომითი ურთიერთობიდან გამომდინარე. დამსაქმებლის მხრიდან, ზემოთ აღნიშნული მიზნებისათვის, პერსონალური მონაცემების დამუშავება განხორციელდება მხოლოდ შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირთა/თანამშრომელთა მიერ. კანდიდატის პერსონალური მონაცემების დამუშავება განხორციელდება 2 თვის ვადით, ელექტრონული ან/და ამობეჭდილი სახით.