ტენდერი/ქარვის მანქანის შეკეთება

ნატახტარი ეფეს საქართველო
მივლინება: არა
შესყიდვები: ტენდერები
ს.ს. ლომისი/ლუდსახარში ნატახტარი აცხადებს ტენდერს:

ნომრით #- EF-GE/639
დანიშნულება: ქარვის მანქანის შეკეთება
 

თანდართულ ფაილებში შეგიძლიათ იხილოთ:
  • ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა მომსახურების აღწერილობით;
 

დაინტერესებულმა პირებმა ქვემოთ მითითებულ ელ ფოსტაზე უნდა წარადგინონ:
  • შევსებული და ხელმოწერილი ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა;
  • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან.
  • მსგავსი შესრულებული პროექტების პორთფოლიო;
 

ტენდერის პირობები:
  • შემოთავაზების გამოგზავნამდე დეტალების გასაცნობად აუცილებელია მანქანის ადგილზე ნახვა და შეფასება; მისამართს გაცნობებთ ვიზიტის თარიღის შეთანხმების შემდგომ.
  • ფასები უნდა შეიცავდეს ყველა შესაძლო გადასახადს (დღგ და ა.შ.);
  • ცალკე უნდა იყოს გამოყოფილი ყველა ხარჯი, ჩამოთვლილი სამუშაოების მიხედვით. სხვა დამატებითი ხარჯების შემთხვევაში, გთხოვთ დაამატოთ შესაბამისი გრაფა.
  • თანხის გადახდა მოხდება სამუშაოს შესრულებაზე გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის და შემსრულებლის მიერ ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის თარიღიდან  40 კალენდარულ დღეში;
  • გადაწყვეტილება მიღებისას გათვალისწინებლი იქნება, ფასი, ვადა, შესრულებული პროექტები და სამუშაო პროცესი;
 

მცხეთის რაიონი სოფ. ნატახტარი. "ლუდსახარში ნატახტარი"
შემოთავაზების მიღება იწყება 25.01.2023 -  09:00.
შემოთავაზების მიღება მთავრდება 10.02.2023 - 18:00.
შემოთავაზების სტატუსის შესახებ შეტყობინება გამოიგზავნება სააპლიკაციო ფორმაში მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

 

ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ წერილობით მიმართოთ:
შესყიდვების პროცედურებთან დაკავშირებით:

სალომე ძმანაშვილი ელ. ფოსტა:  salome.dzmanashvili@ge.anadoluefes.comtenders@ge.anadoluefes.com

მანქანის შეკეთების დეტალებთან დაკავშირებით:

ანეტა დემურიშვილი ელ. ფოსტა:  Aneta.Demurishvili@ge.anadoluefes.com

საკონტაქტო: +995 598 89 10 03

შესყიდვების დეპარტამენტი

ს.ს ლომისი, ლუდსახარში ნატახტარი
მიმაგრებული ფაილი: გადმოწერა