ინსტიტუტის ადმინისტრაციულ-სამეურნეო დეპარტამენტის უფროსი

თბილისი სრული განაკვეთი გ.ნათაძის სახელობის ინსტიტუტი
მივლინება: არა ხელფასი: 1500
განათლება: ბაკალავრი
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები: განათლების სექტორი
შპს ‘’გ. ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი’’ აცხადებს კონკურს ინსტიტუტის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულში სრული განაკვეთით, სათანადო თანამდებობაზე დანიშვნის მიზნით, კერძოდ:  
ინსტიტუტის  ადმინისტრაციულ-სამეურნეო დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე საქმიანობის განხორციელების მიზნით.  

ანაზღაურების ოდენობა დადგინდება - დასაწყისში გამოსაცდელი ვადით (არაუმეტეს სამი თვე) კომპეტენციის შესაბამისად - შეთანხმებით და შემდგომ ძირითად შტატში სამუშაოზე აყვანის შემთხვევაში, არაუმცირეს 1500 ლარიდან .

საკონკურსო პირობებია:
 • შესაბამისი უმაღლესი აკადემიური განათლება (ბაკალავრი ან მაგისტრი),
 • ანალოგიური სამუშაო-პრაქტიკული გამოცდილება (არანაკლებ 3 წელი),
 • ავტომანქანის მართვის მოწმობა.
 • კომპიუტერის საოფისე პროგრამების (ვინდოუსი, ვორდი, ექსელი, პაუერ-პოინტი) და ინგლისური ენის ცოდნა, ასევე ინტერნეტის საძიებო სისტემებში მუშაობის გამოცდილება სავალდებულოა.

პიროვნული უნარ-ჩვევების მაღალი დონე, კერძოდ:
 • მიზანდასახულობა,
 • შედეგზე ორიენტაცია,
 • ლიდერობა,
 • კოლექტიური მუშაობის უნარი,
 • კომუნიკაბელურობა,
 • სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი,
 • კონფლიქტური სიტუაციების მართვის უნარი. 
 
საქმიანობის ძირითადი მოვალეობებია -
ინსტიტუტში ადმინისტრაციულ/სამეურნეო საქმიანობის ორგანიზება, განხორციელება და მისი მართვა, კერძოდ:
 • საიჯარო საქმიანობის მართვა; 
 • საინჟინრო კომუნიკაციების (წყალმომარაგება-არინების სისტემის, გაზმომარაგების, ელექტრომომარაგების, გათბობა/კონდიცირების სისტემების, ნარჩენების გატანის) გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და მართვა;
 • სადარაჯო და დასუფთავების პერსონალის მართვა;
 • სატრანსპორტო საშუალებების მოვლა და გამართულ მდგომარეობაში ყოფნის ორგანიზება;
 • საკომუნიკაციო საშუალებების (ტელეფონები, ინტერნეტი) გამართული ფუნქციონირების ორგანიზება, ინსტიტუტის პერსონალის შრომის და სახანძრო უსაფრთხოების სისტემური ორგანიზება და მართვა;
 • ინსტიტუტის მიერ დაქირავებული აუთსორსინგული კომპანიების (იურიდიული და IT)  მომსახურეობის ორგანიზება და მართვა;
 • ინსტიტუტის მატერიალური ქონების მ.შ. სახარჯი მასალების შეძენის/შენახვის ორგანიზება,  სათანადო აღრიცხვა/ანგარიშგება  და  მოვლის ორგანიზება;
 • მცირე სარემონტო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების ორგანიზება და მართვა და სხვა. 

სამოტივაციო წერილის,  რეკომენდაციისა და CV წარმოდგენა მისამართზე info@hygiene.ge   სავალდებულოა. 
განცხადებები მიიღება 2023 წლის 1 აპრილამდე. 

გთხოვთ სათაურის ველში მიუთითოთ  სათანადო თანამდებობის დასახელება - ადმინისტრაციულ - სამეურნეო დეპარტამენტის უფროსი, წინააღმდეგ შემთხვევაში განაცხადი არ განიხილება.  
მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები იქნებიან მოწვეული გასაუბრებაზე.