კომპიუტერული გრაფიკის და ვიდეომონტაჟის კურსები

მივლინება: არა
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები: ტრენინგ კურსები
"ინტელექტ ცენტრი" გთავაზობთ პროფესიონალური დონის კომპიუტერული გრაფიკის შემსწავლელ სასერტიფიკატო კურსების სრულ პაკეტს, როგორც პოლიგრაფიული დიზაინის მიმართულებით, ასევე ინტერიერის, ექსტერიერის დიზაინის მიმართულებით!!!
„ინტელექტ ცენტრი“ წარმოადგენს მრავალპროფილურ სასწავლო ცენტრს რომელიც ფუნქციონირებს 23 წლის მანძილზე!
პროგრამები  -  გრაფიკოსებისთვის, დიზაინერებისთვის, არქიტექტორებისთვის, ანიმატორებისთვის და სხვა.

 • სამგანზომილებიანი გრაფიკა და ანიმაცია - 3D Max,
 • ფოტოშოპი - Adobe Photoshop,
 • ილუსტრატორი - Adobe Illustrator,
 • ინდიზაინი - Adobe InDesign,
 • ქორელი - Corel DRAW,
 • ვიდეომონტაჟი - Adobe Premiere Pro.

პროგრამები შეისწავლება პროფესიონალურ დონეზე! სალექციოკურსები შემუშავებულია ამ სფეროში მოღვაწე პროფესიონალი, საერთაშორისო დონის სერტიფიკატის მქონე, პრაქტიკოსი გრაფიკოს-დიზაინერების მიერ, თანამედროვე მეთოდებზე და საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით!

გაითვალისწინეთ ასევე განსაკუთრებული პირობა: ტრენინგ-კურსის მონაწილეებს გადაეცემათ ყოველი ლექციის შემდეგ ლექციის მსვლელობისას ჩაწერილი ვიდეო გაკვეთილები, რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარებათ ახალი მიწოდებული მასალის შესწავლაში და დავალებების შესრულებაში!

გთავაზობთ ზემოთ აღნიშნული სასწავლო პროგრამების მოკლე აღწერას:

3D studio Max - სამგანზომილებიანი გრაფიკა და ანიმაცია:
მოდელირება, ვიზუალიზაცია, რენდერი: V-RayRender, რთული მოდელირება, ანიმაცია!!!

კურსის განმავლობაში ისწავლით დეტალურად 3ds max პროგრამას. გაიგებთ, როგორ უნდა შექმნათ ფოტორეალისტური ინტერიერის დიზაინი. გაეცნობით სწორი პრინციპებით მუშაობას, ტექსტურების, კამერისა და განათების გამოყენებას, სარენდერო ეფექტებს.

კურსდამთავრებული შეძლებს: სამგანზომილებიანი ობიექტის მოდელირებას, ტექსტურირებას, ანიმირებასა და ვიზუალიზაციას (რენდერს), ინსტრუმენტების გამოყენების ტექნიკას; ინტერიერის და ექსტერიერის დიზაინის შექმნას; ავეჯის, შენობების, გარემოს და ა.შ. მოდელირებას და ვიზუალიზაციას; 3Dეფექტების გამოყენებას, საინჟინრო და არქიტექტურული ელემენტების შექმნას!

კურსის დასრულების შემდეგ თავისუფლად შეძლებთ ინტერიერის რენდერების მომზადებას და მოდელირებას. ეს ყველაფერი დაგეხმარება, რომ დამკვეთს წინასწარ წარუდგინო პროექტი ზუსტად ისეთი ვიზუალით, როგორიც ეს საბოლოო ინტერიერის შემთხვევაში იქნება.


I დონე - მოდელირება
კურსის ხანგრძლივობა: 10 ლექცია, ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ.
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 450 ლარი. 2-3 კაციან ჯგუფში : 420 ლარი.


II დონე - ვიზუალიზაცია, რენდერი - Vray Render
კურსის ხანგრძლივობა: 10 ლექცია, ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ.
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30წთ.
კურისის ღირებულება ინდივიდუალურად: 450  ლარი. 2-3 კაციან ჯგუფში : 420 ლარი.

III დონე - რთული მოდელირება
კურსის ხანგრძლივობა: 10 ლექცია, ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ.
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30წთ.
კურისის ღირებულება ინდივიდუალურად: 500 ლარი. 2-3 კაციან ჯგუფში : 470 ლარი.

IV დონე - ანიმაცია
კურსის ხანგრძლივობა: 10 ლექცია, ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ.
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30წთ.
კურისის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 500 ლარი. 2-3 კაციან ჯგუფში : 470ლარი.


ფოტოშოპი - Adobe Photoshop
პროგრამა ფოტოშოპის სწავლა სჭირდებათ გრაფიკოსებს, დიზაინერებს, არქიტექტორებს, ანიმატორებს და სხვ.

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელმა შეისწავლოს რასტრული (Adobe Photoshop) გრაფიკული რედაქტორის მუშაობის პრინციპები: ობიექტების შექმნა, დამუშავება, ტექსტთან მუშაობა, მისი სტილიზაციის მეთოდები, გამოსახულების დამუშავების პრინციპები: აღდგენა, კორექცია, დეფექტებისა, ცდომილებების მოშორება, კონტრასტების და ტონირების რედაქტირება, გრაფიკული რედაქტორების ძირითადი ელემენტების: შრეების, არხების, ნიღბების, ფილტრების დანიშნულება და მათი მუშაობის პრინციპები. გიფ-ანიმაციიები.

კურსდამთავრებული შეძლებს: ბუკლეტების, ფლაერების, პლაკატების, სავიზიტო ბარათების, სხვა პოლიგრაფიული ნამუშევრების დიზაინის შემუშავებასა და ბეჭდვისათვის მომზადებას რასტრული (Adobe Photoshop) გრაფიკული რედაქტორის საშუალებით.

კურსის ხანგრძლივობა - 10 ლექცია. ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1 სთ. ჯგუფში:1.30წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 400 ლარი. 2 - 3 კაციან ჯგუფში: 370 ლარი - ერთი მსმენელისთვის.

ილუსტრატორი - Adobe Illustrator
Adobe Illustrator  არის პროგრამა, რომელიც გამოიყენება ილუსტრაციების, სქემების, გრაფილის, ლოგოების, დიაგრამების, ფლაერების, ბუკლეტების, სურათების კარიკატურების და რეკლამების შესაქმნელად. ასევე იგი გამოიყენება გამომცემლობაში.

პროგრამა Adobe Illustrator-ის ინტერფეისის გაცნობა:
 • ინსტრუმენტების მთავარი პანელის და მენიუს ზოლის განხილვა, 
 • დოკუმენტის შექმნა და შენახვა. Artboards-თან მუშაობა,
 • ვექტორული ობიექტების შექმნა:
 • ობიექტების შრეებთან მუშაობა. შრეების შეერთება,
 • ობიექტის ტრანსფორმირება.
 • სამუშაო ინსტრუმენტები და მათი პარამეტრები: 
 • Eraser, Scissors, Knife, Rectangle, Pen Tool (კალამი), 
 • Line Segment, Brush (ფუნჯი), Blob Brush. 
 • ობიექტებზე ოპერირება Pathfinder პალიტრის განხილვა, ფიგურების განთავსება, Align პალიტრის განხილვა.
 • ტექსტთან მუშაობა. კონტურების პარამეტრები,
 • ფიგურების გადადინება Blend Tool,
 • ფორმების ცვლილება Reshape ინსტრუმენტით,
 • გრადიენტის, ნიღბების და ეფექტების გამოყენება. 
 • 3D ფიგურების შექმნა (Revolve).
 • სიმბოლოების ბიბლიოთეკა და მათი დამატება.
 • ფერთა რეჟიმები CMYK და RGB. 
 • დოკუმენტის ექსპორტირება Adobe Photoshop-ში და InDesign-ში. 
 • ფაილის დასაბეჭდად მომზადება. 
 • დოკუმენტის შენახვა .PDF და .EPS ფორმატში. 

კურსის ხანგრძლივობა - 10 ლექცია. ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1 სთ. ჯგუფში:1.30წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 450 ლარი.2-3 კაციან ჯგუფში: 420 ლარი- ერთი მსმენელისთვის.

ინდიზაინი - Adobe InDesign

Adobe InDesign არის პროგრამა, რომელიც საგამომცემლო სისტემაში გამოიყენება. ფერთან და გრაფიკასთან მუშაობის გარდა, ასევე აქვს შესანიშნავი ტექსტთან მუშაობის ინსტრუმენტები და ვიზუალური ეფექტები.
კურსი განკუთვნილია რედაქტორებისთვის, დიზაინერებისთვის, ელექტრონული დოკუმენტების შექმნისათვის.

კურსის შინაარსი:
 • ინდიზაინის შესავალი სახე;
 • ახალი დოკუმენტის შექმნა;
 • პუბლიკაციის მაკეტის ორგანიზება;
 • სიმბოლოების და აბზაცების ფორმატირება;
 • ტექსტთან მუშაობის რეჟიმები;
 • სტანდარტული ფიგურების და კონტურის შექმნა;
 • ობიექტების და ტექსტის განლაგება და მათი ტრანსფორმაციის რეჟიმები;
 • გრაფიკული ფაილების ფორმატები;
 • გვერდი ოსტატი (Master);
 • ეფექტები;
 • სტილებთან მუშაობა;
 • ცხრილების შექმნა;
 • დაკავშირებული ფაილები;
 • მრავალგვერდიანი პუბლიკაციების ელემენტები;
 • ფერის გამოსახულების მართვა;
 • დოკუმენტის დასაბეჭდად მომზადება.

კურსის ხანგრძლივობა -10 ლექცია. ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1 სთ. ჯგუფში:1.30წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 500 ლარი.2-3 კაციან ჯგუფში: 470 ლარი - ერთი მსმენელისთვის.

ქორელი - Corel DRAW X6/ X7

პროგრამა - ქორელის შესწავლა სჭირდებათ გრაფიკოსებს, დიზაინერებს, ასევე გამოიყენება აქტიურად პოლიგრაფიულ სფეროში!

სასწავლო კუსის მიზანია, რომ მსმენელები სრულყოფილად დაეუფლონ ვექტორულ ობიექტებთან მუშაობის სპეციფიკას, შეძლონ ობიექტების შექმნა, ტრანსფორმირება და დამუშავება, ტექსტთან მუშაობა და მისი სტილიზაციის მეთოდები; გრაფიკული რედაქტორების ძირითადი ელემენტების: შრეების, არხების, ნიღბებისა და ფილტრების დანიშნულება და მათი მუშაობის პრინციპები; ბუკლეტების, ფლაერების, პლაკატების, სარეკლამო ბანერების, სავიზიტო ბარათების, სხვა პოლიგრაფიული ნამუშევრების დიზაინის შემუშავება და ბეჭდვისათვის მომზადება. 

კურსის ხანგრძლივობა -10 ლექცია. ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1 სთ. ჯგუფში:1.30წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად 450 ლარი.2-3 კაციან ჯგუფში: 420 ლარი - ერთი მსმენელისთვის


ვიდეო მონტაჟი - Adobe Premiere Pro
Adobe Premiere CC - არის პროფესიონალური დონის ვიდეო - სამონტაჟო პროგრამა.

კურსი გათვლილია; როგორც მთლად ნულიდან დამწყებთათვის, ასევე ვისაც ზოგადად უკვე ჰქონია შეხება მასთან. მასში დაწვრილებით გავივლით პროგრამის ინტერფეისს, განვიხილავთ თითქმის ყველა ფანჯრის ფუნქციებს და შესაძლებლობებს, შემდეგ თანმიმდევრობით გავივლით მუშობის ყველა სტადიას დაწყებული ფაილების იმპორტით და პროექტის ორგანიზაციით მზა კლიპის ექსპორტირებისთვის.
ასევე გავივლით ინსტრუმენტებს, ხმასთან მუშობას, გრაფიკას, ანიმაციების შექმნას, ფერების კორექტირებას, ტიტრებთან მუშობას.

კურსდამთავრებული შეძლებს: Adobe Premiere Pro - პროგრამის გამოყენებით: ციფრული ტექნოლოგიებით გადაღებული ვიდეო-მასალის მონტაჟს, არჩეული კადრების რედაქტირებას, ეფექტებით ფილტრაციას, აუდიო ბილიკების რეგულირებას, ტონალობების ზედაპირულ შესწორებას, გასუფთავებას, ხმის, გამოსახულების სინქრონიზაციას; გახმოვანებას და მხატვრულ გაფორმებას ეფექტების გამოყენებით!


სასწავლო კურსის შინაარსი:
Adobe Premiere Pro -­სამუშაო სივრცის განხილვა: ინტერფეისის ძირითადი ელემენტები და მართვა; პროგრამის მენიუს პუნქტებისა და ინსტრუმენტები სპანელი. პროექტის ფანჯარა PROJECT; რძანებათა მენიუ WINDOW ;კომპოზიციის ფანჯარა MONITOR; დროის შკალის ფანჯარა TIMELINE; ახალი პროექტის არამეტრების შექმნა;

ვიდეო და აუდიო მასალის იმპორტირება; სამონტაჟო არეში მასალის განთავსება და მოწყობა; კლიპის ხანგრძლივობის და სიჩქარის შეცვლა; კლიპის საკვანძო ადგილებთან მუშაობა; კლიპების ურთიერთ გადასვლის ეფექტები; სტოპკადრი. შენალებული კადრი, აჩქარებული კადრი, შემოტრიალებული კადრი; კლიპების რედაქტირება; ვიდეო რგოლზე ეფექტების დამატება; სპეცეფექტების კლასიფიკაცია; სპეცეფექტების დამატება; EFFECT CONTROL ­ის ფანჯარაში დინამიკურ ეფექტებთან მუშაობა; გამჭვირვალე ეფექტის შექმნა; გადასვლის ეფექტებთან მუშაობა; ფერების სწრაფი კორექცია; ნიღბების შექმნა და მართვა;

აუდიო მონტაჟი; აუდიომიქსერი; ხმისა და ვიდეო კლიპის განცალკევება; ხმის ჩაწერა და რეგულირება; ხმის ეფექტები. ტიტრების შექმნა­ TITLE DESINGER ფანჯრის პარამეტრები; ტიტრების შაბლონების გამოყენება. მორბენალი ტიტრების შექმნა; ტიტრების სტილების შექმნა და შენახვა; ფილმების ექსპროტი; ფილმის ცალკეული ელემენტების ექსპორტი; ფილმის მონტაჟიტიტრების, აუდიო და ვიდეო ეფექტების ამოყენებით.

კურსის ხანგრძლივობა  – 10 ლექცია
ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3­-ჯერ
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1სთ. ჯგუფში - 1.30წთ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად – 450 ლარი. 2-3 კაციან ჯგუფში­ - 420 ლარი

აღნიშნული ტრენინგ-კურსების დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი!

წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გავუწევთ რეკომენდაციას დამსაქმებელთან!
მოგეხსენებათ, ინტელექტ ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ქართულ, თუ უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. შესაბამისად, ინტელექტ ცენტრის პარტნიორი ორგანიზაციებისგან სტაჟიორის ან კადრის მოთხოვნისთანავე მოხდება ჩვენი კურსდამთავრებულების მონაცემების გაგზავნა.

გაითვალისწინეთ: ”ინტელექტ ცენტრი” 23 წლის სასწავლო  ცენტრია!
ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან, როგორც ფიზიკური პირები, ასევე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კადრები! ბმულიზე იხილეთ „ინტელექტ ცენტრის“ მიერ მომზადებული ორგანიზაციები: http://intelc.ge/IntellectCenter/index.php?cat_id=44&lang=geo)


გახსოვდეთ, დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება!
„ინტელექტ ცენტრში“ ყველა პირობა აშექმნილი თქვენთვის ხარისხიანი ცოდნის მისაღებად!
თქვენ ნამდვილად გაქვთ საფუძველი, რომ ენდოთ ჩვენს 23 წლიან  სამუშაო გამოცდილებას!
შპს "ინტელექტ ცენტრი" 
ტელ: +995 595050154, +995 593 614552, +995 577464862 - სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაცია.

ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge
ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=ts