ადამიანური რესურსების სპეციალისტი

თბილისი სრული განაკვეთი ფიბი სერვისის
მივლინება: არა
განათლება: ბაკალავრი
ადამიანური რესურსები: HR სპეციალისტი
PB Services are looking for a Human Resource Specialist to join our team! In this role, you will be responsible for ensuring that our partner company operates according to legal and ethical standards, and for providing our employees with the support and resources they need to thrive. If you're an outgoing, detail-oriented individual with a passion for HR, we encourage you to apply!

Responsibilities
 • Manage the company's HR databases, ensuring that employee records are accurate and up-to-date
 • Assist in payroll and benefits process, including tracking hours, calculating earnings, and submitting payments to relevant vendors
 • Assist in the recruitment and hiring process, including creating job postings, reviewing resumes, and scheduling interviews
 • Conduct onboarding sessions and trainings for new employees
 • Directly support employees with HR-related inquiries, both in person and through email or phone correspondence
 • Assist in the development and implementation of HR policies and procedures

Qualifications
 • Bachelor's degree in human resources, business administration, or a related field
 • Proven experience working in an HR department, with expertise in employee recordkeeping
 • Exceptional organizational and multitasking skills
 • Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to work collaboratively with a wide range of stakeholders
 • High degree of professionalism and discretion, as the HR Administrator will have access to confidential information
 • Knowledge of HR best practices and legal compliance
 • Solid problem-solving and analytical skill

Please send CV : alexandra@pbservices.ge