24/7 საათიანი მოლარე-ოპერატორი

თბილისი, ბათუმი, დმანისი, მარნეული, ყაზბეგი, სხვა სრული განაკვეთი ლიბერთი ბანკი
განათლება: ბაკალავრი ენები: ინგლისური, რუსული
საბანკო: მოლარე (საბანკო)

ლიბერთი ბანკი აცხადებს ვაკანსიას 24/7  საათიანი მოლარე-ოპერატორის პოზიციაზე, რომლის ძირითადი ფუნქცია არის  მომხმარებლებისათვის ვალუტის გაცვლა, ფულადი გზავნილების გაგზავნა/მიღება და სხვა საბანკო ოპერაციები;


ადგილმდებარეობა:
ლილო, ლილოს გაფორმების ეკონომიკური ზონა, შემოსავლების სამსახური.
 • სამუშაო გრაფიკი და ანაზღაურება
 • ორშაბათი-პარასკევი 10:00-18:00,  შაბათი 10:00-15:00 საათი.
 • ხელზე ასაღები ანაზღაურება - 680 ლარი  + ბონუსი 150 ლარი და მეტი, გამომუშავების მიხედვით.
 • კანონმდებლობით დადგენილ უქმე დღეებში (დღესასწაულები)  მუშაობის დამატებითი ანაზღაურება;
 • თანამშრომლის ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს ბანკი.


აჭარა, ადლიის გაფორმების ეკონომიკური ზონა (გეზი)
 • სამუშაო გრაფიკი და ანაზღაურება
 • I და II დღე - 10:00 – 18:00 საათი.
 • III დღე -18:00 – 10:00 საათი. (ღამის სმენა)
 • მომდევნო 3 სრული დღე დასვენება.
 • ხელზე ასაღები ანაზღაურება - 600ლარი + ბონუსი 150 ლარი და მეტი, გამომუშავების მიხედვით
 • ერთი ღამის ცვლის დამატებითი ანაზღაურება - 48 ლარი (ხელზე ასაღები);
 • კანონმდებლობით დადგენილ უქმე დღეებში (დღესასწაულები)  მუშაობის დამატებითი ანაზღაურება;

ლარსის  საბაჟო გამშვები პუნქტი.
 • სამუშაო გრაფიკი და ანაზღაურება
 • I დღე 10:00 – 10:00 საათი (24 საათი) , მომდევნო 3 სრული დღე დასვენება.
 • ხელზე ასაღები ანაზღაურება - 600 ლარი + ბონუსი 150 ლარი და მეტი, გამომუშავების მიხედვით
 • ერთი ღამის ცვლის დამატებითი ანაზღაურება - 48 ლარი (ხელზე ასაღები).
 • კანონმდებლობით დადგენილ უქმე დღეებში (დღესასწაულები) მუშაობის დამატებითი ანაზღაურება;
 • ტრანსპორტირებას ყაზბეგიდან ლარსამდე უზრუნველყოს ბანკი.

დმანისი - საბაჟო გამშვები პუნქტი "გუგუთი"
 • სამუშაო გრაფიკი და ანაზღაურება
 • I დღე 10:00 – 10:00 საათი (24 საათი) , მომდევნო 3 სრული დღე დასვენება.
 • ხელზე ასაღები ანაზღაურება - 800 ლარი .
 • კანონმდებლობით დადგენილ უქმე დღეებში (დღესასწაულები) მუშაობის დამატებითი ანაზღაურება;

 
მარნეული, წითელი ხიდის საბაჟო
 • სამუშაო გრაფიკი და ანაზღაურება
 • I დღე 10:00 – 10:00 საათი (24 საათი) , მომდევნო 3 სრული დღე დასვენება.
 • ხელზე ასაღები ანაზღაურება - 520 ლარი + ბონუსი 100 ლარი და მეტი, გამომუშავების მიხედვით
 • ღამის ცვლის დამატებით ანაზღაურება - 20 ლარი (ხელზე ასაღები).
 • კანონმდებლობით დადგენილ უქმე დღეებში (დღესასწაულები) მუშაობის დამატებითი ანაზღაურება;

მარნეული -  სადახლოს საბაჟო  
 • სამუშაო გრაფიკი და ანაზღაურება
 • I დღე 10:00 – 10:00 საათი (24 საათი) , მომდევნო 3 სრული დღე დასვენება.
 • ხელზე ასაღები ანაზღაურება - 520 ლარი + ბონუსი 100 ლარი და მეტი, გამომუშავების მიხედვით
 • ღამის ცვლის დამატებით ანაზღაურება - 20 ლარი (ხელზე ასაღები).
 • კანონმდებლობით დადგენილ უქმე დღეებში (დღესასწაულები) მუშაობის დამატებითი ანაზღაურება;

როგორ მოგვმართოთ:
დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, წარმოადგინოთ თქვენი CV ქართულ ან ინგლისურ ენაზე, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: Jobs@lb.ge 2023 წლის 20 დეკემბრის ჩათვლით   ჩათვლით.

მნიშვნელოვანია: გთხოვთ, განაცხადის გამოგზავნისას "subject line"-ში მიუთითოთ პოზიცია და ადგილმდებარეობა რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი.

შეტყობინება: ლიბერთი ბანკი პატივს სცემს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თაობაზე მოქმედ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად. ნებისმიერი პერსონალური მონაცემი, რომელიც ლიბერთი ბანკისთვის ხელმისაწვდომი გახდება  ბანკში გამოცხადებულ ამა თუ იმ ვაკანსიაზე განაცხადების განხილვისას, რაც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება თქვენს CV-სა ან/და მის თანდართულ დოკუმენტებში მოცემული მონაცემებით (შემდგომში „კანდიდატის პერსონალური მონაცემები“), შეგროვდება და დამუშავდება ვაკანსიაზე თქვენი განაცხადის შენახვისა და განხილვის, ასევე კანდიდატთა შერჩევის პროცესში თქვენი დაშვების მიზნით, ბანკის მონაცემთა დაცვის პოლიტიკისა (რომელიც ხელმისაწვდომია ბანკის ოფიციალურ ვებ გვერდზე https://bit.ly/3bt6uWz და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. კანდიდატის პერსონალური მონაცემები შეინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით (ან კანონით დადგენილი მეტი/ნაკლები ვადით). კანდიდატის პერსონალური მონაცემების უშუალოდ იმ ვაკანსიაზე განხილვის გარდა, რომელზეც გამოაგზავნეთ განაცხადი, ლიბერთი ბანკმა შესაძლოა შეინახოს და გამოიყენოს აღნიშნული მონაცემები თქვენი კანდიდატურის სხვა პოზიციაზე განსახილველად. თუ თქვენ წინააღმდეგი ხართ, თქვენი კანდიდატურა განხილულ იქნას სხვა პოზიციაზე ან გსურთ ბანკმა შეწყვიტოს მონაცემების დამუშავება, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ლიბერთი ბანკს (ვებ გვერდზე www.libertybank.ge მითითებულ საკონტაქტო მონაცემებზე).  გაითვალისწინეთ, რომ კანდიდატის პერსონალური მოანცემების ბანკისათვის გაგზავნით, თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით წინამდებარე შეტყობინებას და თანახმა ხართ, თქვენი პერსონალური მონაცემები შეგროვდეს, შენახულ იქნას, გადაიცეს ან/და დამუშავდეს ზემოთ ხსენებული ფორმით. ყოველივე აღნიშნულზე თანხმობა აუცილებელი პირობაა ლიბერთი ბანკში ნებისმიერ პოზიციაზე თქვენი კანდიდატურის  განსახილველად. წინამდებარე შეტყობინება არ განიხილება, როგორც ლიბერთი ბანკში დასაქმებულის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულების ნაწილი.