შიდა აუდიტის მენეჯერი

თბილისი სრული განაკვეთი Hash Bank
მივლინება: არა
განათლება: ბაკალავრი ენები: ინგლისური
ბუღალტერია/ფინანსები: აუდიტი
Hash Bank არის ციფრული ბანკი, სიახლე ქართულ ბაზარზე. Ჩვენი მიზანია შევქმნათ თანამედროვე, მომხმარებელზე ორიენტირებული, რევოლუციური პროდუქტი და შევცვალოთ წარმოდგენა საბანკო ინდუსტრიაზე.
ჩვენს გუნდში ვეძებთ გამოცდილ, მოტივირებულ, მაღალი სამუშაო ეთიკის მქონე ადამიანებს კორპორატიული კულტურის ძლიერი შეგრძნებით, რომლებიც მზად არიან ახალი გამოწვევებისთვის.

პოზიციის დასახელება: შიდა აუდიტის მენეჯერი

ძირითადი ფუნქციები:
 • ბანკის შიდა აუდიტის მიმართულების პოლიტიკის, პროცედურებისა და კონტროლის მექანიზმების შემუშავება რეგულატორული მოთხოვნებისა და ინდუსტრიის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად;
 • შიდა აუდიტის პროცესის სრული ციკლის კოორდინაცია: აუდიტის პროცესის დაგეგმვა, სქოუფინგი და აღსრულება შიდა კონტროლის, რისკების, ბუღალტრული ანგარიშგებისა და რეპორტინგის, სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულისა და მისი თანამშრომლების ეფექტურობის ობიექტურად შეფასების უზრუნველსაყოფად;
 • აუდიტის პროცესის განმავლობაში, დადგენილი მარეგულირებელი მოთხოვნებისა და სტანდარტების დაცვის უზრუნველყოფა;
 • ბანკის ფინანსური ანგარიშგების, ტრანზაქციების, ოპერაციების, პროცესებისა და პროცედურების მონიტორინგი;
 • ბანკის საკრედიტო, ფინანსურ და საოპერაციო პროცესებთან დაკავშირებული რისკების ანალიზი და აღნიშნული ოპერაციების ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასება;
 • აუდიტის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების, პოტენციური რისკების, ტენდენციების იდენტიფიცირება და მათი აღმოფხვრის კონტროლი;
 • აუდიტის მიერ გაცემული რეკომენდაციების/დასკვნების დოკუმენტირება პროფესიული სტანდარტებისა და შიდა პოლიტიკის შესაბამისად. აღნიშნული რეკომენდაციების 

შესრულების კონტროლი;
 • აუდიტის შედეგებიდან გამომდინარე, ანგარიშგების მომზადება დადგენილი ვადებისა და სტანდარტების მიხედვით;
 • აუდიტის შედეგების, გაცემული რეკომენდაციებისა და სამოქმედო გეგმების წარდგენა მენეჯმენტისთვის, სამეთვალყურეო საბჭოსთვის და/ან აუდიტის კომიტეტისათვის;
 • სამეთვალყურეო საბჭოსთან კომუნიკაცია აუდიტთან დაკავშირებული სამუშაოების დაგეგმვის, რესურსების ეფექტურად განაწილებისა და ანგარიშგების მიზნით;
 • შიდა კონტროლის მექანიზმების (მათ შორის ავტომატიზირებულ ინფორმაციულ სისტემებში, მონაცემთა ბაზებში) ეფექტურობის შეფასება რისკების შემცირებისა და მარეგულირებელი ორგანოს (სებ-ის) მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად;
 • საჭიროების მიხედვით, გარე აუდიტორებთან, მარეგულირებელ ორგანოსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ეფექტური კომუნიკაციის წარმართვა.

განათლება:
 • უმაღლესი განათლება - სასურველია ფინანსები, ბიზნესის ადმინისტრირება, ან მონათესავე სფერო.
 • ცოდნა და გამოცდილება:
 • საბანკო/საფინანსო/გარე აუდიტორულ სექტორში მსგავს პოზიციაზე მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება;
 • პროცესების/პროცედურების დანერგვის, განხორციელებისა და მონიტორინგის გამოცდილება;
 • შიდა კონტროლის/რისკების შეფასების მეთოდოლოგიებისა და მარეგულირებელი მოთხოვნების საფუძვლიანი ცოდნა.

დამატებითი მოთხოვნები:
 • ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა;
 • სასურველია ACCA-ის სერტიფიკატების ფლობა.

უნარები:
 • ბიზნეს პროცესების განვითარებასთან სწრაფად ადაპტაციის უნარი;
 • რამდენიმე ამოცანაზე ერთდროულად მუშაობის უნარი;
 • მოლაპარაკების ეფექტურად წარმოების უნარი;
 • ორგანიზაციული გამოწვევების სწრაფად დაძლევის უნარი;
 • კარგად განვითარებული ანალიტიკური უნარები;
 • დეტალებზე ფოკუსირების უნარი;
 • კარგად განვითარებული ზეპირი და წერითი კომუნიკაციის უნარები.

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ CV/რეზიუმე მოცემულ მისამართზე: career@hashbank.ge. განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 21 ივნისი, 2024.

დამატებითი ინფორმაცია: გაცნობებთ, რომ სს „ჰეშ ბანკი“ ახორციელებს კანდიდატის პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, ვაკანსიაზე კანდიდატის შესაბამისობის დადგენის მიზნით, "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად. ინფორმაცია კანდიდატის შესახებ ასევე შესაძლოა დამუშავდეს სამომავლო ვაკანსიაზე კანდიდატის შესაბამისობის დადგენის მიზნით. ინფორმაცია კანდიდატის შესახებ ინახება არაუმეტეს 3 წლის ვადით.
კანდიდატის მიერ სს „ჰეშ ბანკისთვის“ წარდგენილი განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების დამუშავება მოხდება შრომითი ვალდებულებების და ურთიერთობის ხასიათიდან გამომდინარე, მათ შორის, დასაქმების თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით.
იმ შემთხვევაში, თუ არ გსურთ მონაცემთა შემდგომი დამუშავება, გსურთ მონაცემთა ცვლილება ან წაშლა, გთხოვთ მოგვმართეთ შემდეგ ელ. ფოსტაზე: career@hashbank.ge

სს „ჰეშ ბანკი“ კანდიდატთა შერჩევის პროცესს ახორციელებს დისკრიმინაციის ყველა ფორმით აღმოფხვრის შესახებ კანონის, შრომითი კანონმდებლობის მოთხოვნებისა და პირთა მიმართ თანაბარი მოპყრობის პრინციპების დაცვით და გამორიცხავს პირთა მიმართ დისკრიმინაციას ნებისმიერი ნიშნით.
თქვენ მიმართ დისკრიმინაციული მოპყრობის ვარაუდის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვმართოთ.