ლაზიკა კაპიტალი

logo

„ორგანიზაცია დაარსდა 2000 წელს მცირე საგრანტო პროექტის სახით. 2007 წელს ორგანზიაცია ტრანფორმირდა სააქციო საზოგადოებად და ფუნქციონირება დაიწყო ს.ს. ‘ლაზიკა კაპიტალი“ს სახელით.

ლაზიკა კაპიტალი“ უზრუნველყოფს მცირე მეწარმეებისა და ფერმერებისათვის ფინანსური მომსახურების ფართო სპექტრის ხელმისაწვდომობას. ამჟამად "ლაზიკა კაპიტალი" საქართველოში წარმოდგენილია 19 ფილიალით, გარდა თბილისისა .

ორგანიზაციაში დასაქმებულია 300 მდე თანამშრომელი რომლებიც უზრუნველყოფილნი არიან ღირსეული სამუშაო პირობებით . ორგანიზაცია დარგში ამკვიდრებს მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს, რათა ხარისხიანად და ეფექტურად წარიმართოს საქმიანობა.