დაცვის სამსახური მაგისტრი

logo

დაცვის სამსახური  "მაგისტრიპიროვნების და ბიზნესის უსაფრთხოების სფეროში  ფუნქციონირებს 2003 წლიდან.

2009 წლის 1 მარტს   „მაგისტრმა  მიიღო   ლიცენზია № 000019

სამსახურს გააჩნია სათანადო ტექნიკური და ინტელექტუალური რესურსი სახელმწიფო და კერძო საკუთრებაში არსებული ობიექტების და პიროვნების დაცვისთვის, როგორც ცოცხალი ძალის, ასევე ელექტონული სისტემების მეშვეობით.

ძირითადი ხელმძღვანელი რგოლი წარმოდგენილია საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების, შსს ოფიცრებისგან, რომელთაც გააჩნიათ შესაბამისი  პრაქტიკული და თეორიული გამოცდილება.

 

სტანდარტი

18 სექ - 17 ოქტ