მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი

logo

ინდუსტრია: საბანკო

თანამშრომელთა რაოდენობა: 50 - 100

ვებ–საიტი: girocredit.ge

ელ. ფოსტა: girocrediti@gmail.com

შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია  გირო კრედიტი დაფუძნდა 2010 წლის 21 ოქტომბერს, ორგანიზაციას  თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე ეროვნული ბანკის მიერ მიენიჭა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სტატუსი,  რამაც კიდევ უფრო გაზარდა და გაამყარა მისი წილი ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის. დღესდღეობით ორგანიზაცია  6 ფილიალით და  60-ზე მეტი თანამშრომლით  არის წარმოდგენილი ბაზარზე და მომხმარებელს სთავაზობს შემდეგ პროდუქტებს: ბიზნეს სესხს, აგრო სესხს, იპოთეკურ სესხს, ვალუტის კონვერტაციას, ფულად გზავნილებს და სესხებს  ავტმობილის, ოქროს/ვერცხლის/ბრილიანტის  და სპეც.  ტექნიკის უზრუნველყოფით.