აკად. ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი

logo

ინდუსტრია: ჯანდაცვა/მედიცინა

ვებ–საიტი: http://gudushauri.ge

ელ. ფოსტა: sophio.nmc@gmail.com