საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ

logo

ინდუსტრია: განათლება

თანამშრომელთა რაოდენობა: 100+

ვებ–საიტი: www.seu.edu.ge

ელ. ფოსტა: info@seu.edu.ge