ბობერი

logo

ინდუსტრია: საცალო ვაჭრობა

თანამშრომელთა რაოდენობა: 10 - 50

ვებ–საიტი: www.bober.ge

ელ. ფოსტა: info@bober.ge