ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის ცენტრი

logo

ინდუსტრია: ინფორმაციული ტექნოლოგიები

თანამშრომელთა რაოდენობა: 0 - 10

ვებ–საიტი: www.itmc.ge

ელ. ფოსტა: info@itmc.ge