საქართველოს ავტო იმპორტი

logo

ინდუსტრია: ავტო-მოტო

თანამშრომელთა რაოდენობა: 10 - 50

ვებ–საიტი: sai.com.ge

ელ. ფოსტა: gelakhajishvili@gmail.com