თქვენი მშენებელი

logo

სამშენებლო კომპანია ,,თქვენი მშენებელი’’ ბაზარზე მოღვაწეობს 2007 წლიდან. 
კომპანიის ძირითადი საქმიანობა არის სამშენებლო ინვენტარითა და სხვადასხვა ტიპის სპეცტექნიკით მომსახურება. ასევე მომხმარებელს სთავაზობს მშენებლობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა მომსახურებას: მიწის სამუშაოებს; ქვაბულების მოწყობა - ამოღებას; საგზაო სატრანსპორტო გზების მოპირკეთებას; ბეტონის გადაზიდვა; გარე ქსელი,  წყალგაყვანილობა, წყალარინების სამუშაოებს. 

 თქვენი მშენებელი  მოიცავს პარტნიორ შვილობილ კომპანიებს, რომელთა საქმიანობა გადანაწილებულია ბაკურიანსა და თბილისში. მათი საქმიანობის სფერო არის: მშენებლობა საქართველოს მაშტაბით, ავტოსერვისის მომსახურება და ავტო მაღაზია, სამშენებლო მასალებისა და საოჯახო ინვენტარის/ტექნიკის საბითუმო მაღაზია. 

    თქვენი მშენებელი წარმოგიდგენთ პარტნიორ შვილობილ კომპანიებს:  
შპს  „ეკო ვილიჯი ‘’ - სამშენებლო კომპანია ( ს/კ 426117481)
შპს „ ავტო პიქსელი ‘’ - ავტოსერვისი და ავტო მაღაზია ( ს/კ 42613248)
შპს „ შპს არჩევანი“ - საბითუმო სამშენებლო მასალებისა და საოჯახო ინვენტარის/ტექნიკის მაღაზია. ( ს/კ 426117533)

სტანდარტი

07 ივნ - 06 ივლ