რედლანერი | REDLINER

logo

ინდუსტრია: კონსალტინგი

თანამშრომელთა რაოდენობა: 10 - 50

ვებ–საიტი: www.redliner.ge

ელ. ფოსტა: info@redliner.ge

კომპანია რედლაინერი 2020 წელს დაარსდა და სწრაფადვე მოახერხა ბაზრის მნიშვნელოვანი  წილის ათვისება. კომპანიამ ავტორიტეტი პრობლემების ინოვატურული გადაწყვეტით დაიმკვიდრა. დღეს ის საქართველოში მოწინავე საკონსულტაციო კომპანიაა ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სექტორში.