საფინანსო დეპარტამენტის სტაჟიორი

თბილისი სტაჟირება Proxy Live Solutions
მივლინება: არა
განათლება: ბაკალავრი ენები: ინგლისური
ბუღალტერია/ფინანსები: სტაჟიორი (ბუღალტერია), ფინანსები(ზოგადი)

Are you passionate about finance and eager to gain hands-on experience in a dynamic corporate environment? Look no further! We're thrilled to announce an exciting opportunity to join our team as a Finance Department Intern at Proxy Live Solutions™.

As a Finance Department Intern, you'll have the chance to dive into the heart of our financial operations, working alongside seasoned professionals and contributing to real-world projects that drive our company's success. This internship offers a unique blend of learning, growth, and invaluable exposure to various facets of finance within our organization.


Key Responsibilities:

 • Reconciliation with suppliers
 • Support in collecting primary documents from suppliers
 • Upload documents to accounting portal
 • Follow up posting in corporate software and make necessary adjustments / corrections via outsource team
 • Other manager tasks
 • Participation in inventory process

Requirements:

Highly motivated (student of financial faculty will be preferable) person – who is willing to

 • learn and grow as an assistant accountant / accountant
 • Sharpen MS Excel skills
 • Learn and improve communication skills

 

Possibilities:

 • Get to know business process of multinational company from within
 • Hands on experience with day-to-day finance activities
 • Be a part of an experienced team and ability to learn and sharpen professional skills

 

If you appreciate dynamic development and enjoy collaborating with enthusiastic and capable individuals, you'll find fulfilment in your career with us!

Please apply to this job online using following link:https://humancapitalmanagement.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Proxy-Live-Solutions-Careers/job/Finance-Department-Intern_REQ5700


გაგზავნე CV

სხვა ვებ გვერდზე