ექსპრეს კაპიტალი +

logo

.. express capital  არის საფინანსო კომპანია , რომელიც სთავაზობს მომხმარებელს ადვილ, სწრაფ და კომფორტულ ფინანსურ სერვისს. კომპანია ორიენტირებულია  მოკლევადიანი დაკრედიტების მომსახურებაზე, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებზე. .. express capital   უმთავრეს ღირებულებას წარმოადგენს მისი გუნდი. ის შედგება ნიჭიერი და პროფესიონალი ახალგაზრდა კადრებით, რომლებიც სრულად იყენებენ თავიანთ პოტენციალს.