ბუღალტერი ბათუმში

ბათუმი სრული განაკვეთი GLI
ხელფასი: 1000
განათლება: პროფესიული კოლეჯი
ბუღალტერია/ფინანსები: ბუღალტერი (ზოგადი)

შპს ,,GLI” აცხადებს ვაკანსიას ბუღალტრის პოზიციაზე ბათუმში

დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი (8 საათიანი სამუშაო გრაფიკი)

შრომის ანაზღაურება - 1000 (ათასი) ლარი

ძირითადი მოვალეობები:

 • ახორციელებს პირველადი ბუღალტრული დოკუმენტების გაფორმებასა და აღრიცხვას;
 • აწარმოებს დებიტორ კრედიტორების სიას და თვეში ერთხელ წარუდგენს დეპარტამენტის თავმჯდომარეს;
 • უზრუნველყოფს საგადახდო დავალებების მომზადებას მოწოდებული ინვოისების, ხელშეკრულებების და მიღება-ჩაბარების აქტების საფუძველზე;
 • უზრუნველყოფს ინვოისების, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების და სასაქონლო ზედნადებების გამოწერას მიღებული ხელშეკრულებების და მიღება- ჩაბარების აქტების საფუძველზე;
 • უზრუნველყოფს საგადასახადო დეკლარაციისთვის მასალების დროულად და ხარისხიანად მომზადებას, დეკლარაციის მომზადებისთვის და ზოგადად ბუღალტრული აღრიცხვის სწორად წარმოებისთვის პარტნიორ კომპანიებთან საჭირო და სისტემატიურ კომუნიკაციას; საჭირო ინტენსივობით მათთან შედარების აქტების გაფორმებას;
 • ხელშეკრულებების, ინვოისების, მიღება ჩაბარების აქტების ჯეროვნად შევსების და დროულად მიღების მიზნით მჭიდროდ თანამშრომლობს სხვა დეპარტამენტებთან. მოითხოვს მათგან შესაბამისი სტანდარტების დაცვას;
 • აკონტროლებს სასაქონლო მატერიალური მარაგების მოძრაობას. ახორციელებს დროულად და კანონის შესაბამისად მასალების ჩამოწერას;
 • იღებს მონაწილეობას ინვენტარიზაციის კომისიის საქმიანობაში;
 • აქვს წვდომა შემოსავლების სამსახურის საიტზე RS.ge -ზე და მუშაობს შესაბამისი ინსტრუქციების მკაცრი დაცვით;
 • ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ახორციელებს ხელფასის დარიცხვასა და გაცემას ადმინისტრაციის მიერ დაწესებულ რიცხვში;
 • უზრუნველყოფს სალარო მეურნეობის კონტროლს. მონაწილეობს სალაროს აღწერა – ინვენტარიზაციის კომისიაში;
 • მონაწილეობს მიმდინარე სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრებში, სხდომებსა და თათბირებში.
 • უზრუნველყოფს შესაბამისი სამუშაო აღწერილობით განსაზღვრული სხვა უფლება-მოვალეობების განხორცილებას;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნაბები:

 • უმაღლესი/პროფესიული განათლება ეკონომიკის სფეროში (საბუღალტრო ან ფინანსური განხრით);
 • საგადასახადო კოდექსის და ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების ცოდნა;
 • ბუღალტრის პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება;
 • საბუღალტრო პროგრამებში მუშაობის გამოცდილება.
 • საოფისე პროგრამებისა და MS Excel-ში მუშაობის გამოცდილება.

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა რეზიუმე/განაცხადის ფორმა უნდა გამოგზავნონ მისამართზე: hr@bellevuebatumi.com, გთხოვთ განცხადებაში მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება "ვაკანსია/ბუღალტერი “, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება.

დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან.

თქვენ მიერ გაგზავნილი რეზიუმე „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შესაძლოა, შეიცავდეს პერსონალურ მონაცემებს, მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებსაც. გაცნობებთ, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები კომპანია ,,GLI“-ს მხრიდან დამუშავდება თქვენთან სახელშეკრულებო, მათ შორის შრომითი ურთიერთობის დამყარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნებისათვის. ასევე, თქვენ მიერ გამოგზავნილი რეზიუმე შესაძლოა არ იქნეს განხილული მოცემულ ვაკანსიაზე, ვაკანსიის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ან გადავიდეს რეზერვში სხვა რელევანტურ ვაკანსიაზე.

გისურვებთ წარმატებას.