ბუღალტერი

თბილისი სრული განაკვეთი სასტუმროების ქსელი
მივლინება: არა
განათლება: ბაკალავრი ენები: ინგლისური
ბუღალტერია/ფინანსები: ბუღალტერი (ზოგადი)
ადგილმდებარეობა: თბილისი 
სამუშაო განაკვეთი: სრული  
სასტუმროების ქსელი  აცხადებს ვაკანსიას  ბუღალტრის  პოზიციაზე. 
 
ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები: 
 • ორგანიზება გაუწიოს კომპანიის სამეურნეო-ფინანსური საქმიანობის ბუღალტრულ აღრიცხვას 
 • უზრუნველყოს კომპანიისა და მისი სტრუქტურული დანაყოფების საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების რაციონალური ორგანიზება 
 • მოამზადოს და დროულად წარადგინოს სრული და სარწმუნო საბუღალტრო ინფორმაცია კომპანიის საქმიანობის, მისი ქონებრივი მდგომარეობის, შემოსავლებისა და ხარჯების შესახებ 
 • ორგანიზება გაუწიოს ქონებრივი ვალდებულებისა და ფულადი სახსრების აღრიცხვას 
 • დროულად ასახოს საბუღალტრო ოპერაციები ანგარიშებში 
 • უზრუნველყოს დოკუმენტების გაფორმების კანონიერება, დროულობა და სისწორე 
 • მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება 
 • მოამზადოს ყოველთვიური ხელფასების ანგარიში 
 • უზრუნველყოს გადასახადების, მოსასკრებლებისა და სადაზღვევო შესატანების სწორად დარიცხვა და გადარიცხვა ბიუჯეტში, სახელმწიფო არასაბიუჯეტო სოციალურ ფონდებში, საბანკო დაწესებულებებში  
 • მეთოდური დახმარება გაუწიოს კომპანიის ქვედანაყოფების თანამშრომლებს საბუღალტრო აღრიცხვის შესახებ მასალების გაფორმებაში, ანგარიშების, ეკონომიკური ანალიზის საკითხებში 
 • ინსტრუქტაჟი ჩაუტაროს მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებს მათი პასუხისმგებლობის ქვეშ დაცული ფასეულობების აღრიცხვის საკითხებში 
 • პასუხისმგებელია მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში მის მიერ განახორციელებულ ქმედებებზე, ასევე ხელმოწერილი და დადასტურებული დოკუმენტაციის სისწორეზე 
 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 • უმაღლესი  განათლება ფინანსების, ეკონომიკის ან ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით 
 • მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება; სასტუმროს სექტორში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად 
 • საბუღალტრო პროგრამებში მუშაობის გამოცდილება: აუცილებელი პროგრამების ცოდნა: FINA, ORIS 
 • ინგლისური ენის B1 დონეზე ცოდნა 
 • ფინანსური ანგარიშებისა და ბუღალტრული აღრიცხვების საერთაშორისო სტანდარტების სიღრმისეულად ცოდნა 
 • ფინანსურ უწყისებთან მუშაობის გამოცდილება 
 • კომპიუტერული პროგრამების (Word, Excel, Outlook) მაღალ დონეზე ცოდნა 
 • საინფორმაციო სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება 
 
პიროვნული უნარები: 
 • პასუხისმგებლობის გრძნობა 
 • წერილობითი და ვერბალური კომუნიკაციის კარგი უნარები 
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი 
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა 
 • განვითარებაზე ორიენტირებულობა 
 • დროის ეფექტური მართვის უნარი 
 • საქმიანობის ორგანიზებისა და დაგეგმვის უნარი 
 • კონფიდენციალობის დაცვის უნარი  
 
 
დაინტერესებულმა პირებმა გამოგვიგზავნეთ CV ელექტრონულ მისამართზე: kikodze.sofiko@gmail.com 
 გთხოვთ, მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება სათაურის ველში.